MİKROFON KAPSÜLLERİ

mikrofon kapsülleri

Prepolarized Free Field, Pressure & Diffuse Field, 200V Polarized Capsule

Ölçüm mikrofonları üç grupta incelenebilir: Free-field, Pressure-field ve Random-incidence. Ölçümlenen frekans 5 kHz’den küçük olduğunda, üç tip ölçüm mikrofonu arasındaki test farkı 0.3 dB’den az olacaktır; ölçümlenen frekans 16 kHz’den büyük olduğunda ise, üç tip ölçüm mikrofonu arasındaki test farkı 10 dB’den fazla olacaktır. Buradan da görülebileceği gibi, isabetli bir ölçüm yapabilmek için doğru mikrofon seçimi yapılması gerekmektedir.

ÖN YÜKSELTİCİLER

ön yükselticiler

1/2″ ve 1/4″ Mikrofon Ön Yükselticileri

BSWA ön yükselticileri, farklı tipte mikrofonlar için geliştirilmiştir. Tüm ön yükseltici ürün grubu çok yüksek akustik performans ve çok çeşitli konnektör tipleri sağlamaktadır.

MİKROFONLAR

mikrofonlar

ICCP & TEDS, 200V Mikrofonlar

BSWA 200V mikrofonlar daha iyi stabilite ve yüksek sıcaklık dayanıklılığına sahiptir. BSWA’nın sağladığı güç kaynakları ile çalıştırılabilirler.